Activitati scolare

EU, consumatorul prospectiv!prof1

În 29 octombrie 2015, s-a desfășurat în amfiteatrul Colegiului Tehnic Henri Coandă Târgu Jiu, activitatea educațională  EU, consumatorul prospectiv!  Eveniment incadrat in Luna prof 21
Scopul activității:  să atragă atenția asupra necesității reciclării și să ofere soluția pentru un consum responsabil
Subiect de interes special: folosirea telefonului între confort și sinucidere
Etapele activității
1. Dezbatere cu tema: ”Rolul telefonului în viața cotidiană”
2. Realizarea și distribuirea de fly_ere cu informații despre materialele și tehnologiile utilizate în construcția telefoanelor mobile
3. Brainstorming : Puncte forte, puncte slabe în alegerea unui nou telefon
4. Realizarea unui studiu de caz: ”Chiar este necesar un nou telefon?”
Activitatea vizează dezvoltarea abilității de viață : GÂNDIRE PROSPECTIVĂ
Elevii au aflat informații despre material și tehnologiile folosite la fabricarea și reciclarea telefoanelor mobile șim despre efectele utilizării excesive asupra sănătății fizice și psihice.
Nu a fost neglijat nici impactul social.
Spre finalul activității elevii au participat la exercițiul”Pisica albă-Pisica neagră”.
De ce Pisica albă-Pisica neagră ?  Pentru că utilizarea telefonului are atât avantaje cât și dezavantaje.
În încheiere, fiecare participant a prezentat în  două fraze modul în care dezbaterea legată de necesitatea schimbării telefonului mobil îi va influența comportamentul consumerist.

______________________________________________________________

 COLAJ  DE  ACTIVITĂŢI  LITERARE

    Prezentare realizată de Mocioi Daniel, profesor de Limba şi literatura română în cadrul Colegiului Tehnic ,,HENRI COANDĂ” din Târgu-Jiu, Gorj.

          În cadrul şcolii şi, mai larg, al comunităţii, activităţile literare devin un spaţiu primitor pentru oricare elev, profesor, părinte, cetăţean, în care fiecare îşi poate găsi calea pentru dezvoltarea personală, prin accesul nemijlocit la creaţie şi cultură (cărţi, mijloace multimedia, internet), un spaţiu în care informaţia trebuie prelucrată pentru a fi transformată în cunoaştere.

         Modalitatea concretă prin care lectura de plăcere este activată în şcoală este bazată pe animaţiile de lectură, în care rolul dominant este al elevilor, profesorul asumându-şi doar rolul de promotor al lecturii şi al creaţiilor literare ale tinerilor.

         Animaţiile de lectură sunt activităţi care îşi propun să-i determine pe tineri să citească sau să reconcilieze relaţia lor cu cartea, activităţi de mediere culturală, menite să reducă distanţa dintre elev şi profesorul care este sursa de informaţie.  Aici profesorul de limba şi literature română are responsabilitatea de a alege căile de acces ale elevului spre tainele lecturii. În continuare, interpretarea textului literar devine o ,,negociere”  între conţinuturile cărţii şi tot ce pre-există în mintea cititorului – amintiri, fantezii, lecturi anterioare, întrebări, curiozităţi etc. Urmând acest drum vom ajunge la o ,,co-enunţare” în cazul lecturii, ca şi cum cititorul ar crea o parte din sensul operei.

         În fiecare an şcolar am promovat existenţa Cercului de lectură nu doar pentru o achiziţie de cunoştinţe pentru elevi ci, mai întâi, pentru cunoaşterea de sine. Aşteptările pe care le urmărim din partea tinerilor avizi de lectură nu reprezintă perfecţionarea unor ,,decodori” de text literar, ci pentru a fi capabili de reflecţie, de a avea un orizont pe baza căruia să producă legături creative, originale, neaşteptate şi neprogramate şi de a împărţi colegilor bucuria lecturii.

         Întrebarea oricărui profesor este următoarea: Cum se poate ajunge la o lectură automotivantă pentru elevi? În câteva rânduri voi încerca să sistematizez câteva idei, izvorâte din propria experienţă. În primul rând, lectura trebuie să fie centrată pe sensurile pe care textul le poate genera, considerând că citim pentru a înţelege. Mai apoi, lectura să fie interactivă, adică să se producă un dialog între cititor şi text dar şi intre cititorii aceluiaşi text, bazat pe întrebări şi răspunsuri subiective. În timp, după ce este acumulată ceva experienţă, lectura trebuie să fie exersată, adică să li se creeze elevilor ocazia de a evada dintr-un şablon rigid, de a aborda fenomenul lecturii într-un mod diferit, adaptat vârstei lor şi contextului epocii. Cu alte cuvinte, lectura să aibă un scop bine identificat pentru elevi: plăcere, autocunoaştere, descoperirea unor particularităţi textuale etc. În concluzie, lectura trebuie să fie încurajată prin atitudinea personală a profesorului, prin recompense, prin discuţii valorizatoare şi prin participarea elevilor la cât mai multe evenimente literare şi culturale la nivel local, judeţean, naţional şi, de ce nu, la nivel internaţional.

         În calitate de profesor, voi lansa o provocare pentru toţi colegii mei de breaslă pornind de la următoarea idee: comprehensiunea operei literare este o problemă pe care am încercat să o abordez în mod inovativ. Uneori se pornea de la incipit, alteori de la un fragment relevant sau chiar de la final, mai nou de la leitmotive  sau de la simple amănunte, de la o replică a personajelor sau de la o opinie critică, prin rezumarea faptelor sau anticiparea lor. De multe ori aspectul ludic, pe care l-a făcut acest pas, a uşurat ajungerea la o lectură metodică, ,,hermeneutică”, ,,circulară” sau ,,critică”. S-a mizat şi pe fidelitatea faţă de operă cât şi pe viziunea subiectivă a cititorului. De aceea, voi exemplifica câteva activităţi cu specific literar, organizate cu elevi de liceu.

       foto1  Amfiteatrul Colegiului Tehnic ,,Henri Coandă” este martorul activităţilor literar-culturale pe care elevii noştri le-au regizat, le-au pus în scenă, şi, cu emoţiile nelipsite la astfel de evenimente de suflet, au reuşit să funcţioneze relaţia elev-profesor. La începutul anului şcolar, un grup de elevi îndrăzneţi şi inimoşi s-au costumat în diverse personaje de basm şi au realizat un schimb de replici prin care şi-au arătat măiestria actoricească.

            În Programul de activităţi cultural-artistice intitulat ,,Zilele CTHC”, clasele noastre au organizat un concurs de ghicitori. Noutatea a constat în faptul că au fost prezentate şi ghicitori originale, create de elevi, iar textele compuse au fost premiate pentru muzicalitatea rimelor îndrăzneţe şi pentru tâlcul cuvintelor folosite.

foto2
În fiecare an, elevii şcolii noastre aşteaptă cu nerăbdare activităţile propuse de Organizaţia SALVAŢI COPIII ROMÂNIA, iar în calitate de parteneri am realizat anual o masă rotundă cu tema Marea Povestire, eveniment ce s-a desfăşurat simultan în mii de şcoli din întreaga lume. Au fost prezentate eseuri, poezii, grafică şi testimoniale, materiale ce au fost trimise organizatorilor. În ultimii trei ani am participat la fiecare eveniment mediatizat de Organizaţie, am primit sprijin logistic iar creaţiile elevilor noştri au putut fi cunoscute de un număr foarte mare de tineri, la rândul nostru împărtăşind din experienţa celorlalţi tineri participanţi.

foto3

      Tot în colaborare cu Organizaţia SALVAŢI COPIII ROMÂNIA am organizat acţiunea sub titlul ,,Fiecare copil are nevoie de un profesor”, la care am invitat câţiva profesori cunoscuţi in localitatea noastră şi care, prin discursurile lor, au încurajat interesul tinerilor pentru lectură şi creaţie literară. Atmosfera a fost încărcată de un profund fior liric atunci când au fost recitite poezii din literatura naţională.foto4

         Din activităţile noastre semestriale nu lipsesc datinile şi obiceiurile tradiţionale olteneşti, prilej în care tinerii îmbracă straiele populare, păstrate cu demnitate de bunicii lor în vechile lăzi de zestre, o zestre nu numai materială ci şi spirituală. Tinerii se întâlnesc la clacă şi povestesc despre muncile câmpului despre ţesut şi oierit, despre olărit sau cioplitul lemnului. Fiecare îşi prezintă costumul popular care îl poartă, recită o baladă sau un cântec de haiducie, pentru ca în final tinerii să se unească în tradiţionala sârbă românească.

         La început de martie am invitat câteva doamne, pe care le considerăm cu o carieră de succes, ce pot fi un model pentru elevele noastre, pasiunea comună fiind literatura chiar dacă profesional sunt economist, inginer, doctor, bancher sau actor. Discuţiile purtate au avut un puternic impact asupra alegerii unui model în viaţă pentru elevele şcolii noastre iar grupajul literar din finalul întâlnirii a emoţionat de ambele părţi, tineri şi maturi.

         foto6Deoarece literatura îşi are izvoare adânci în istoria neamului românesc iar eroii naţionali au devenit personaje memorabile în operele marilor scriitori români, anual invităm profesori de istorie şi limba română pentru a realiza o masă rotundă unde elevii să poată întreba nestingherit despre fapte, evenimente şi eroi ce au clădit în inimile lor istoria ţării noastre.foto7

         Pentru a cunoaşte mai bine Colegiul Tehnic Henri Coandă Tg-Jiu vă invităm, pe cei care au citit aceste rânduri, să ne vizitaţi şcoala în Strada ISLAZ nr. 2, să ne contactaţi la numărul de telefon 0253215550, mail: cthc_tgjiu@yahoo.com , sau să vizualizaţi pagina web: cthc.wordpress.com