Limba română

prof. Mocioi Daniel

prof. Stănciulescu Florentina

prof. Mătrăguna Claudia

prof. Neguți Ramona